Om oss.

Inspiration, entreprenörsanda, flexibilitet och kvalitet är våra värderingar.
Ödmjukhet och förtroende en förutsättning. Kvalitet och service en garanti.
Med detta levererar vi, Chalmers Teknologkonsulter, resultat och ger studenter en merit och praktik inom ramen för sin utbildning.

Chalmers Teknologkonsulter AB är Sveriges ledande studentkonsultföretag inom teknik och management. Med våra över åttio drivna och nytänkande studenter i konsultteamet representerar vi kompetenser från majoriteten av Chalmers utbildningsprogram och en handfull av utbildningarna vid Göteborgs universitet. Med detta erbjuder vi service och kvalificerade konsulttjänster mot näringsliv och offentlig sektor.

Vi har en kultur av öppenhet. Vi tror på utbytet av kunskap och att lära av varandra. Vi tror på ett arbete som präglas av gemenskap och värme. Ärlighet och förtroende. Mod och nyfikenhet. Vi ser möjligheter istället för problem och för oss är ett starkt team, ett bra lagarbete och kommunikation den självklara nyckeln till resultat och framgång.

Visionen om ett företag med studenter anställda som konsulter uppkom efter Jonas Söderqvist studier i USA. Där hade han studerat för en professor som involverat sina studenter i ett projekt inom flygindustrin. Tillbaka i Sverige diskuterade han med sin studiekamrat Anders Claeson om vilka bra erfarenheter det gett och hur bra extra inkomst det hade varit och genom dessa samtal växte visionen om Chalmers Teknologkonsulter fram.

Nej blev till JA, ett officiellt marknadsområde på Handels Consulting som kunde erbjuda konsulttjänster inom teknik med cirka tio anställda konsulter från Industriell Ekonomi, Informationsteknik och Maskinteknik.

I ett år har affärsområdet Teknik på Handels Consulting AB varit aktivt och framgångsrikt. Med stor efterfrågan, snabb tillväxt och gedigna resultat var 2004 året då vi bröt oss ur och grundade ett eget fristående aktiebolag – Chalmers Teknologkonsulter AB.