Om oss.

Inspiration, entreprenörsanda, flexibilitet och kvalitet är våra värderingar.
Ödmjukhet och förtroende en förutsättning. Kvalitet och service en garanti.
Med detta levererar vi, Chalmers Teknologkonsulter, resultat och ger studenter en merit och praktik inom ramen för sin utbildning.

Chalmers Teknologkonsulter är Sveriges största studetdrivna konsultbolag inom teknik och management. Med våra närmre åttio drivna och nytänkande studenter i konsultteamet representerar vi kompetenser från stora delar av Chalmers och en handfull av utbildningarna vid Göteborgs universitet. Med detta erbjuder vi service och kvalificerade konsulttjänster mot näringsliv och offentlig sektor.

Vi har en kultur av öppenhet. Vi tror på utbytet av kunskap och att lära av varandra. Vi tror på ett arbete som präglas av gemenskap och värme. Ärlighet och förtroende. Mod och nyfikenhet. Vi ser möjligheter istället för problem och för oss är ett starkt team, ett bra lagarbete och kommunikation den självklara nyckeln till resultat och framgång.

Bakgrund

2002

Visionen om ett företag med studenter anställda som konsulter uppkom efter Jonas Söderqvist studietid i USA. Där hade han studerat för en professor som involverat studenterna i ett projekt inom flygindustrin. Tillbaka i Sverige diskuterade han med sin studiekamrat Anders Claeson om vilka bra erfarenheter det gett. Genom dessa samtal växte visionen om det som skulle bli Chalmers Teknologkonsulter fram.

2003

Visionen blev till verklighet och under hösten våren 2004 blev nej blev till JA – ett officiellt marknadsområde på Handels Consulting som kunde erbjuda konsulttjänster inom teknik med cirka tio anställda konsulter från Industriell Ekonomi, Informationsteknik och Maskinteknik vid Chalmers.

2004

I ett år har affärsområdet Teknik på Handels Consulting AB varit aktivt och framgångsrikt. Med stor efterfrågan, snabb tillväxt och gedigna resultat var 2004 året då vi bröt oss ur och grundade ett eget fristående aktiebolag – Chalmers Teknologkonsulter AB.

Vision & värderingar

I vår vision ska Chalmers Teknologkonsulter AB vara Sveriges ledande studentkonsultbolag, den mest stimulerande arbetsplatsen för studenter och Sveriges främsta plantskola för framstående medarbetare, entreprenörer och ledare. Att arbeta på Chalmers Teknologkonsulter AB skall vara roligt och ge värdefull erfarenhet som ökar möjligheterna till en fortsatt framgångsrik karriär i arbetslivet.

______________________________________

Vi värdesätter inspiration. Att visa respekt, ärlighet och förtroende för varandra. Arbetssättet är öppet, dynamiskt och samarbetsinriktat. Att arbeta på Chalmers Teknologkonsulter ska vara roligt, utvecklande och en ständig källa för inspiration.

Vi uppmuntrar entreprenörsanda. Engagemang, kreativitet och innovativt tänkande karaktäriserar våra medarbetare. Vi har ett öppet klimat och uppmuntrar initiativtagande och nya lösningar. Våra medarbetare leder verksamheten framåt genom att engageras i företagets utveckling.

Vi ser betydelsen i flexibilitet. Våra tjänster är skräddarsydda efter uppdragen. Kundens önskemål fångas upp, tolkas och tillfredsställs. Hög samarbetsförmåga, ödmjukhet och lyhördhet sätter alltid kundens behov i fokus. Vi motsvarar våra förväntningar och strävar efter att överträffa dem.

Vi eftersträvar kvalitet. Verksamheten genomsyras av viljan att ständigt förbättra och förnya verksamhetens alla delar för att öka konkurrenskraften, meritvärdet och kvaliteten. Kvalitetsutveckling och uppföljning är en bestående del i vårt arbete.