Ledningsgruppen.

Medlemmarna i ledningsgruppen arbetar strategiskt för att CTK alltid ska utvecklas och bli bättre.
Med sina egna specifika ansvarsområden arbetar ledningsgruppen för att involvera och engagera hela företaget i utvecklingen.

Linda Karnerfors

VD

Per Assar Sjöblom

Vice VD

Fredrik Mårlind

Vice President of IT

Sanjin Slavnic

Vice President of IT

Johannes Lindvall

Försäljnings- och personalansvarig

Jacob Stegemyr

Försäljnings- och personalansvarig

Lucas Lazaroo

Försäljnings- och personalansvarig

Joel Trollheden

Projektansvarig

Lukas Thell

Försäljnings- och personalansvarig

Alexander Kebedom

Försäljnings- och personalansvarig