Vision.

I vår vision ska Chalmers Teknologkonsulter AB vara Sveriges ledande studentkonsultbolag, den mest stimulerande arbetsplatsen för studenter och Sveriges främsta plantskola för framstående medarbetare, entreprenörer och ledare. Att arbeta på Chalmers Teknologkonsulter AB skall vara roligt och ge värdefull erfarenhet som ökar möjligheterna till en fortsatt framgångsrik karriär i arbetslivet.

Värderingar.

Vi värdesätter inspiration. Att visa respekt, ärlighet och förtroende för varandra. Arbetssättet är öppet, dynamiskt och samarbetsinriktat. Att arbeta på Chalmers Teknologkonsulter ska vara roligt, utvecklande och en ständig källa för inspiration.

Vi uppmuntrar entreprenörsanda. Engagemang, kreativitet och innovativt tänkande karaktäriserar våra medarbetare. Vi har ett öppet klimat och uppmuntrar initiativtagande och nya lösningar. Våra medarbetare leder verksamheten framåt genom att engageras i företagets utveckling.

Vi ser betydelsen i flexibilitet. Våra tjänster är skräddarsydda efter uppdragen. Kundens önskemål fångas upp, tolkas och tillfredsställs. Hög samarbetsförmåga, ödmjukhet och lyhördhet sätter alltid kundens behov i fokus. Vi motsvarar våra förväntningar och strävar efter att överträffa dem.

Vi eftersträvar kvalitet.Verksamheten genomsyras av viljan att ständigt förbättra och förnya verksamhetens alla delar för att öka konkurrenskraften, meritvärdet och kvaliteten. Kvalitetsutveckling och uppföljning är en bestående del i vårt arbete.