Tjänster.

Chalmers Teknologkonsulter AB är Sveriges ledande studentdrivna konsultbolag. Med närmre åttio drivna och nytänkande studenter i konsultteamet representerar vi kompetenser från majoriteten av Chalmers utbildningsprogram och en handfull utbildningar vid Göteborgs universitet. Med detta erbjuder service och kvalificerade konsulttjänster mot näringsliv och offentlig sektor.

Teknik

Inom teknik täcks flera av Chalmers utbildningsområden och kompetenser upp. Vi kan erbjuda tvärvetenskapliga tjänster i ett brett spektrum. Vi arbetar med byggnadsprocesser, analyser och beräkningar av kemisk, fysisk och teknisk karaktär, design och produktutveckling bland mycket.

Informationsteknik

Inom informationsteknik arbetar vi bland mycket med webbutveckling och applikationer till både desktop och mobila plattformar. Vi kan erbjuda tjänster inom informationsarkitektur och bistår i valet av rätt tekniska lösningar utifrån de specifika behov som finns. Vårt arbete utförs med de modernaste verktygen för att alltid kunna ligga i framkant med avseende på funktionalitet, säkerhet, design samt användarupplevelse.

Verksamhetsutveckling

För verksamhetsutveckling kan vi erbjuda företag ett mångsidigt stöd och konsultuppdrag i ett brett spektra inom Management Consulting. Reduktion av kostnader, flödesanalyser, kvalitetsutveckling, marknads- och konkurrensanalyser ger en övergripande beskrivning av vanligt förekommande uppdrag.

IT Management

Ett tvärvetenskapligt kompetensområde med kombinerade kompetenser från både verksamhetsutveckling och IT. Vi erbjuder tjänster inom bland annat digitalisering, optimering av IT-tjänster och digitala strategier. Vi har i tidigare projekt även utfört förstudier, problemidentifiering och rådgivning inom IT-relaterade frågor.