Tjänster.

Chalmers Teknologkonsulter AB är Sveriges ledande studentkonsultföretag inom teknik och management. Med över sjuttio drivna och nytänkande studenter i konsultteamet representerar vi kompetenser från majoriteten av Chalmers utbildningsprogram och erbjuder service och kvalificerade konsulttjänster mot näringsliv och offentlig sektor.

Bygg & Arkitektur

Vi kan erbjuda tvärvetenskapliga tjänster genom byggprocessens samtliga steg. Vi arbetar med utformning av byggnader, tomter, parker samt optimering av kontors -och industriytor för effektivisering av arbetsplatser. Vi erbjuder en variation av förstudier inför projektstart, byggnadstekniska beräkningar samt även utformning och formulering av bygghandlingar. Ofta förekommande verktyg i tidigare projekt är 2D- och 3D CAD. Vidare utförs även projekt i energieffektivisering för att öka miljömedvetenheten hos företag och vi kan ge stöd i samband med miljöcertifiering.

Informationsteknik

Inom informationsteknik arbetar vi bland mycket med webbutveckling och applikationer till både desktop och mobila plattformar. Vi kan erbjuda tjänster inom informationsarkitektur och bistår i valet av rätt tekniska lösningar utifrån de specifika behov som finns. Vårt arbete utförs med de modernaste verktygen för att alltid kunna ligga i framkant med avseende på funktionalitet, säkerhet, design samt användarupplevelse.

Verksamhetsutveckling

För verksamhetsutveckling kan vi erbjuda företag ett mångsidigt stöd och konsultuppdrag i ett brett spektra inom Management Consulting. Reduktion av kostnader, flödesanalyser, kvalitetsutveckling, marknads- och konkurrensanalyser ger en övergripande beskrivning av vanligt förekommande uppdrag.

IT Management

Ett tvärvetenskapligt kompetensområde med kombinerade kompetenser från både verksamhetsutveckling och IT. Vi erbjuder tjänster inom bland annat digitalisering, optimering av IT-tjänster och digitala strategier. Vi har i tidigare projekt även utfört förstudier, problemidentifiering och rådgivning inom IT-relaterade frågor.

Teknik & Design

Teknik & Design innefattar produktutveckling som inkluderar allt från design, konceptframtagning, konstruktionsberäkningar och CAD-modellering. Utöver detta utförs uppdrag av olika tekniska mätningar exempelvis genom kemiska och fysiska analyser, samt teoretiska utvärderingar i form av simuleringar så som FEM-analyser.