Referenser

Ett axplock av projekt vi genomfört.

Vi erbjuder kompetens från hela Chalmers!

Våra kompetensområden

Bygg & Arkitektur

Byggnadsplanering, CAD, ritningar, BIM, APD-planer, visualiseringar, konstruktionsberäkningar.

Informationsteknik

Hemsideutveckling, Mobilapplikationer

IT Management

Affärssystem, Inköpsanalyser av IT-system

Teknik & Design

Koncept- och produktframtagning, produktanalyser, simulering och modellering, CAD, konstruktion, materialvalsanalyser.

Verksamhetsutveckling

Marknads- och konkurrentanalyser, värdeflödesanalyser, organisatorisk utveckling, kvalitetsutveckling, optimering av Supply Chain, implementation av Lean.

Samarbetspartners

Vi har flera samarbetspartners som utbildar våra konsulter,
anordnar events och då det behövs, kvalitetssäkrar projekt.