Referenser

Ett axplock av projekt vi genomfört.

Chalmers Teknologkonsulter

Chalmers Teknologkonsulter AB är Sveriges ledande studentdrivna konsultbolag. Med närmre åttio drivna och nytänkande studenter i konsultteamet representerar vi kompetenser från majoriteten av Chalmers utbildningsprogram och en handfull utbildningar vid Göteborgs universitet. Med detta erbjuder service och kvalificerade konsulttjänster mot näringsliv och offentlig sektor.

Vi erbjuder kompetens från hela Chalmers!

Våra kompetensområden

Teknik

Produktutveckling, byggnadsplanering, konstruktion, kemiska, fysiska- och tekniska analyser, CAD, simulering, energieffektivisering.

Informationsteknik

Hemsideutveckling, mobilapplikationer, informationsarkitektur, behovsanpassade tekniska lösningar,

IT Management

Affärssystem, inköpsanalyser av
IT-system, digitala strategier, optimering av IT-tjänster, användartester.

Verksamhetsutveckling

Marknads- och konkurrentanalyser, värdeflödesanalyser, organisatorisk utveckling, logistik, implementation av Lean.

Samarbetspartners

Vi har flera samarbetspartners som utbildar våra konsulter,
anordnar events och då det behövs, kvalitetssäkrar projekt.